Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Phong thủy màu sắc

 / 

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Tỵ

Quan niệm từ trước tới nay cho rằng, người đầu tiên xông nhà đầu năm cho gia chủ sẽ tác động mạnh mẽ tới tài lộc và công việc làm ăn của gia đình chủ nhà trong cả năm. Chính vì thế, các gia đình luôn rất cẩn thận tới việc ai sẽ là người đầu tiên xông nhà mình vào dịp năm mới.

Hôm nay tongkhoson.com sẽ giới thiệu đến các bạn cách xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Tỵ. Cùng tham khảo chi tiết dưới bài viết sau đây.

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ hợi cho tuổi Tỵ

Gia chủ tuổi Tỵ là bao gồm các tuổi sau: Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Tuổi Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001. Xem tuổi xong nhà cho tuổi Tỵ sẽ không giống nhau bởi từng loại tuổi Tỵ.

>>> Có thể bạn quan tâm Năm 2019 tuổi Tỵ nên chọn màu sơn gì?

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Quý Tỵ 1953

Gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, thuộc Trường Lưu Thủy, vì thế mà các tuổi phù hợp để xông nhà cho tuổi Quý Tỵ bao gồm:

Tuổi xông nhà Mậu Thìn 1988 mệnh Đại Lâm Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

>>>Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

>>>Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi, chấp nhận được.

>>>Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Tân Dậu 1981 mệnh Thạch Lựu Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

>>> Tổng điểm : 7/12 Tốt

Phân tích tương tự ta có tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi phù hợp cho các tuổi Tỵ như sau:

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Ất Tỵ 1965

Gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc Phú Đăng Hỏa, vì vậy mà các tuổi xông nhà tốt nhất cho tuổi Ất Tỵ bao gồm:

Gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Ất Tỵ 1965 được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1980 (Tuổi Canh Thân - Thạch Lựu Mộc) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu - Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất - Bình Địa Mộc) - 7/12 điểm có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu - Tang Đố Mộc) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ 1977

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, thuộc Sa Trung Thổ, vì thế mà tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ như sau:

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Đinh Tỵ 1977 được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1964 (Tuổi Giáp Thìn - Phú Đăng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão – Lô Trung Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu - Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu - Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ - Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 2008 (Tuổi Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Kỷ Tỵ 1989

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, thuộc  Đại Lâm Mộc, vì thế mà:

Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Kỷ Tỵ 1989 được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1964 (Tuổi Giáp Thìn - Phú Đăng Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1997 (Tuổi Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão - Lô Trung Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu - Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu - Sơn Hạ Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1967 (Tuổi Đinh Mùi - Thiên Hà Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Tân Tỵ 2001

Gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 thuộc Bạch Lạp Kim, vì thế mà:

Gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Tân Tỵ 2001 được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1966 (Tuổi Bính Ngọ - Thiên Hà Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1996 (Tuổi Bính Tý - Giang Hạ Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1952 (Tuổi Nhâm Thìn - Trường Lưu Thủy) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1997 (Tuổi Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

>>> Có thể bạn quan tâm

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Tý

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Sửu

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Dần

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi  Mão

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Thìn

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Ngọ

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Mùi

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Thân

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Dậu

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Tuất

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Hợi

Trên đây là “xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Tỵ”. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các gia chủ tuổi Tỵ chọn được tuổi xông nhà phù hợp cho một năm mới mang lai may mắn và nhiều tài lộc dồi dào. Chúc bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.

 

TƯ VẤN BÁN HÀNG

zalo chat Dung: 0869659321

zalo chat Hà:    0869651845

zalo chat Ngà:  0869659331

Showroom Thanh Hóa

Zalo 0931.522.533

BẠN ĐANG QUAN TÂM TỚI ĐIỀU GÌ ?

thông tin hữu ích

Phân biệt sơn thật,giả Hướng dẫn pha sơn Qui trình thi công Dịch vụ thi công sơn Cách tính lượng sơn Phối màu sơn nhà

BTN báo giá mới nhất

 

 

 

Thương hiệu uy tín Thương hiệu uy tín
cam kết chất lượngCam kết chất lượng
vận chuyển toàn quốcVận chuyển toàn quốc