Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thân


Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Phong thủy màu sắc

 

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thân” được nhiều gia chủ quan tâm. Hơn nữa, đây cũng là một tập tục không thể thiếu được vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Với mong muốn có một năm an khang, thịnh vượng, làm ăn tấn tới, phúc lộc đầy nhà. Người hợp tuổi xông đất với tuổi Thân 2020 càng có ý nghĩa quan trọng.

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thân

Thông tin về tuổi Thân

Tuổi Thân là những gia chủ sinh vào các năm: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004.

Tuổi Thân bao gồm các tuổi:

 • Bính Thân: sinh năm 1956
 • Mậu Thân: Sinh năm 1968
 • Canh Thân: sinh năm 1980
 • Nhâm Thân: sinh năm 1992
 • Giáp Thân: sinh năm 2004

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thân

Do tuổi Thân có nhiều loại tuổi Thân, nên xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thân sẽ không giống nhau đối với từng loại tuổi Thân.

Dưới đây là nội dung chi tiết:

A. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Thân (1956)

Gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956, thuộc ngũ hành Sơn hạ Hỏa – Lửa trên núi. Do đó, xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Thân bao gồm:

1. Tuổi xông nhà 1964 (Giáp Thìn - mệnh Hỏa)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 15/20 (Khá)

2. Tuổi xông nhà 1976 (Bính Thìn - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 15/20 (Khá)

3. Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý - mệnh Hỏa)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Tuổi xông nhà 1961 (Tân Sửu - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Tuổi xông nhà 1988 (Mậu Thìn - mệnh Mộc)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Mộc khắc Thổ => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

6. Tuổi xông nhà 1960 (Canh Tý - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Bính của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu - mệnh Hỏa)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Tuổi xông nhà 1940 (Canh Thìn - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim xung khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa khắc Kim => Không tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Bính của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Tuổi xông nhà 1965 (Ất Tỵ - mệnh Hỏa)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần - Thân - Tỵ - Hợi) và phạm Tương hình (Dần - Tỵ - Thân chống nhau), xấu. Nên Cát - hung trung hòa với địa chi Thân của gia chủ à chấp nhận được.
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Tuổi xông nhà 1994 (Giáp Tuất - mệnh Hỏa)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa hòa Hỏa => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Phân tích tương tự đối với các tuổi Tý khác, ta có:

B. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Mậu Thân (1968)

Gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1969, thuộc ngũ hành Đại Trạch Thổ – Đất nền nhà). Tuổi xông nhà 2020 hợp với tuổi Mậu Thân bao gồm:

 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Mậu Tý 1948 (Tốt)
 • Giáp Thìn 1964 (Tốt)
 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)

C. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Canh Thân (1980)

Gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980, thuộc ngũ hành Thạch Lựu mộc – Gỗ cây lựu đá. Dưới đây là tuổi xông nhà phù hợp với gia chủ tuổi Canh Thân:

 • Giáp Thìn 1964 (Tốt)
 • Mậu Tý 1948 (Tốt)
 • Ất Tỵ 1965 (Tốt)
 • Giáp Tuất 1994 (Tốt)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)
 • Đinh Dậu 1957 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)

D. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Nhâm Thân (1992)

Gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 âm lịch, thuộc ngũ hành Kiếm Phong Kim – vàng mũi kiếm. Tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 phù hợp với tuổi Nhâm Thân bao gồm:

 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Nhâm Thìn 1952 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Bính Thìn 1976 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Đinh Tỵ 1977 (Khá)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Trung bình)

E. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Giáp Thân (2004)

Gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, thuộc ngũ hành Tuyền Trung Thủy – Nước trong suối. Tuổi xông đất 2020 hợp với tuổi Giáp Thân bao gồm:

 • Canh Thìn 1940 (Tốt
 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Mậu Thìn 1988 (Khá)
 • Nhâm Thìn 1952 (Trung bình)

Trên đây là “xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thân”. Tongkhoson.com hy vọng sẽ giúp bạn đọc, nhất là những gia chủ tuổi Thân biết cách chọn tuổi xông nhà phù hợp mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Tongkhoson.com chúc bạn một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

>>> Có thể bạn quan tâm Năm 2020 tuổi Thân nên chọn sơn nhà màu gì?

Quý khách còn bất cứ khó khăn và thắc mắc nào cần được giải đáp. Hãy liên hệ với tongkhoson.com để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

tongkhoson.com: 0962.855.339

Bình luận bài viết: Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thân
Thương hiệu uy tín Thương hiệu uy tín
cam kết chất lượngCam kết chất lượng
vận chuyển toàn quốcVận chuyển toàn quốc