Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Phong thủy màu sắc

 / 

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Dần

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Dần  giúp mang lại nhiều thuận lợi cho người tuổi Sửu, gặt hái được nhiều thành công, công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cùng tìm hiểu chi tiết về xem tuổi xông đất  năm Kỷ Hợi cho tuổi Dần cùng các chuyên gia của tongkhoson.com dưới đây.

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người sinh các năm: Nhâm Dần 1962, Mậu Dần 1998, Giáp Dần 1974 , Bính Dần 1986, Canh Dần 1950. Vì thế mà việc xem tuổi xông đất cho tuổi Dần cần phải căn cứ theo các can chi sao cho hợp lý nhất:

>>> Tham khảo thêm năm 2019 người tuổi Dần nên sơn nhà màu gì?

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Nhâm Dần 1962

Gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962 thuộc mệnh Kim Bạch Kim, vì thế mà danh sách tuổi xông nhà hợp nhất với tuổi Nhâm Dần 1962 theo danh sách sau đây:

Tuổi xông nhà Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Tuổi xông nhà Đinh Mùi 1967 mệnh Thiên Hà Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tuổi xông nhà Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất tương khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương khắc với Nhâm của gia chủ, không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

>>> Phân tích tương tự, ta có tuổi xông nhà cho các tuổi Dần như sau:

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Mậu Dần 1998

Gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 thuộc Thành Đầu Thổ. Vì thế mà:

Gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Mậu Dần 1998 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1986 (Tuổi Bính Dần - Lô Trung Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão - Lô Trung Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ - Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 2008 (Tuổi Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu - Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu - Tích Lịch Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Giáp Dần 1974

Gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, thuộc Đại Khê Thủy, vì thế mà:

Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Giáp Dần 1974 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 2002 (Tuổi Nhâm Ngọ - Dương Liễu Mộc) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1966 (Tuổi Bính Ngọ - Thiên Hà Thủy) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc) - 2/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1954 (Tuổi Giáp Ngọ - Sa Trung Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần - Kim Bạch Kim) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Bình Địa Mộc) - 9/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Bính Dần 1986

Gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986, thuộc Lô Trung Hỏa. Chính vì vậy:

Gia chủ tuổi Bính Dần 1986 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Bính Dần 1986 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1986 (Tuổi Bính Dần - Lô Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1991 (Tuổi Tân Mùi - Lô Bàng Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu - Thạch Lựu Mộc) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ - Thiên Thượng Ngọ) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1958 (Tuổi Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần - Thành Đầu Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho tuổi Canh Dần 1950

Tuổi Canh Dần là những gia chủ có năm sinh 1950 , thuộc Tùng Bách Mộc, vì vậy mà tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi hợp với tuổi Canh Dần gồm:

Gia chủ tuổi Canh Dần 1950 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Canh Dần 1950 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1967 (Tuổi Đinh Mùi - Thiên Hà Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+  Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ - Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão - Lô Trung Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1975 (Tuổi Ất Mùi - Thiên Hà Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1986 (Tuổi Bính Dần - Lô Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

>>> Tham khảo thêm:

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Tý

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Sửu

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Mão

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Thìn

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Tỵ

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Ngọ

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Mùi

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Thân

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Dậu

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Tuất

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Hợi

Trên đây là “Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Dần” do các chuyên gia của  tongkhoson.com chia sẻ. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp cho các gia chủ tuổi Dần chọn được tuổi xông đất phù hợp mang lại cho gia chủ nhiều tài lộc, thịnh vượng đủ đầy. Chúc bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng!

 

TƯ VẤN BÁN HÀNG

zalo chatDung: 0869659321

zalo chat Hà:    0869651845

zalo chatNgà:  0869659331

BẠN ĐANG QUAN TÂM TỚI ĐIỀU GÌ ?

thông tin hữu ích

Phân biệt sơn thật,giả Hướng dẫn pha sơn Qui trình thi công Dịch vụ thi công sơn Cách tính lượng sơn Phối màu sơn nhà

BTN báo giá mới nhất

 

 

 

Thương hiệu uy tín Thương hiệu uy tín
cam kết chất lượngCam kết chất lượng
vận chuyển toàn quốcVận chuyển toàn quốc