Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Phong thủy màu sắc

 / 

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Mão

Trong văn hóa của người việt Nam thì việc xem tuổi xông nhà đầu năm cực kỳ quan trọng. Có ý nghĩa quyết định đến một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn phía trước. Hôm nay hãy cùng các chuyên gia của tongkhoson.com xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Mão dưới đây nhé.

Theo các chuyên gia phong thủy khi chọn người xông đất, xông nhà, mở hàng đầu năm mới thì nên chọn những người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ là tốt nhất, Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với năm Kỷ Hợi 2019.

Chủ nhà tuổi Đinh Mão 1987, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 nên chọn những người tuổi Hợi, Tuất, Mùi xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019.

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Mão

>>> Có thể bạn quan tâm năm 2019 tuổi Mão nên sơn nhà màu gì?

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Đinh Mão 1987

Gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, thuộc Lô Trung Hỏa, chính vì thế:

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Đinh Mão 1987 được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

 Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão – Lô Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

 Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương khắc với Hỏa của gia chủ, không tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương sinh với Đinh của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Năm 1958 (Tuổi Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục hợp với Mão của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương khắc với Đinh của gia chủ, không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão - Thành Đầu Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Phân tích:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

>>> Phân tích các yếu tố tương tự đối với các tuổi Mão khác, ta có các tuổi xông nhà phù hợp với các tuổi Mão như sau:

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Ất Mão 1975

Gia chủ Ất Mão là những người sinh năm 1975, thuộc Đại Khê Thủy, vì vậy mà:

Gia chủ tuổi Ất Mão 1975 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Ất Mão 1975 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1967 (Tuổi Đinh Mùi - Thiên Hà Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 2003 (Tuổi Quý Mùi - Dương Liễu Mộc) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất - Thoa Xuyến Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1958 (Tuổi Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1975 (Tuổi Ất Mão - Đại Khê Thủy) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Kỷ Mão 1999

Gia chủ tuổi Kỷ Mão là những người sinh năm 1999 thuộc Thành đầu Thổ, vì vậy mà:

Gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Kỷ Mão 1999 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1964 (Tuổi Giáp Thìn - Phú Đăng Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão - Lô Trung Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1986 (Tuổi Bính Dần - Lô Trung Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu - Tích Lịch Hỏa) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Quý Mão 1963

Gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thuộc Kim Bạch Kim, vì thế mà:

Gia chủ tuổi Quý Mão 1963 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Quý Mão 1963 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 2004 (Tuổi Giáp Thân - Tuyền Trung Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1967 (Tuổi Đinh Mùi - Thiên Hà Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1975 (Tuổi Ất Mão - Đại Khê Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần - Thành Đầu Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1991 (Tuổi Tân Mùi - Lộ Bàng Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Tân Mão 1951

Gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1952 thuộc Tùng Bách Mộc, do đó:

Gia chủ tuổi Tân Mão 1951 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Tân Mão 1951 được xếp từ trên xuống dưới.

+ Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1986 (Tuổi Bính Dần - Lô Trung Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi - Thiên Thượng Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1996 (Tuổi Bính Tý - Giang Hạ Thủy) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1967 (Tuổi Đinh Mùi - Thiên Hà Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão - Lô Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

>>> Tham khảo thêm

Xem tuổi xông đât năm Kỷ Hợi cho người tuổi Tý

Xem tuổi xông đât năm Kỷ Hợi cho người tuổi Sửu

Xem tuổi xông đât năm Kỷ Hợi cho người tuổi Dần

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Thìn

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Tỵ

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Ngọ

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Mùi

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Thân

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Dậu

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Tuất

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi  Hợi

Trên đây là “Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Mão” do các chuyên gia của tongkhoson.com chia sẻ. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho các gia chủ tuổi Mão có thể chọn được người xông đất phù hợp nhất với mình để mang lại nhiều tài lộc và thành công cho một năm mới thuận buồm xuôi gió.

TƯ VẤN BÁN HÀNG

zalo chatDung: 0869659321

zalo chat Hà:    0869651845

zalo chatNgà:  0869659331

BẠN ĐANG QUAN TÂM TỚI ĐIỀU GÌ ?

thông tin hữu ích

Phân biệt sơn thật,giả Hướng dẫn pha sơn Qui trình thi công Dịch vụ thi công sơn Cách tính lượng sơn Phối màu sơn nhà

BTN báo giá mới nhất

 

 

 

Thương hiệu uy tín Thương hiệu uy tín
cam kết chất lượngCam kết chất lượng
vận chuyển toàn quốcVận chuyển toàn quốc