Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tỵ


Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Phong thủy màu sắc

 

Rất nhiều khách hàng tìm đến Tongkhoson.com và thắc mắc về cách xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tỵ.

Từ xa xưa, xem tuổi xông đất đầu năm Canh Tý được xem là một trong những tục lệ văn hóa tốt đẹp của người Việt. Tuy vậy, không phải ai cũng biết cách chọn tuổi xông nhà phù hợp để mang lại may mắn, thịnh vượng. Cùng Tongkhoson.com tìm hiểu về cách chọn tuổi xông nhà phù hợp nhất dưới đây.

Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tỵ

Thông tin về tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những gia chủ sinh năm: 2001, 1989, 1977, 1965, 1953.

Tuổi Tỵ bao gồm các tuổi:

 • Tân Tỵ: sinh năm 2001
 • Kỷ Tỵ: sinh năm 1989
 • Đinh Tỵ: sinh năm 1977
 • Ất Tỵ: sinh năm 1965
 • Quý Tỵ: sinh năm 1953

Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tỵ

Có nhiều loại tuổi Tỵ khác nhau. Chính vì vậy, việc xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho từng loại tuổi Tỵ cũng sẽ không giống nhau. Cụ thể như sau:

A. Xem tuổi xông đất năm 2020 cho tuổi Tân Tỵ

Gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, thuộc bản mệnh Kim, ngũ hành Bạch Lạp Kim. Do vậy, chọn tuổi xông nhà 2020 cho tuổi Tân Tỵ như sau:

Tuổi xông nhà 1961 (Tân Sửu - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 15/20 (Khá)

2. Tuổi xông nhà 1985 (Ất Sửu - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Tân của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 15/20 (Khá)

3. Tuổi xông nhà 1940 (Canh Thìn - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Tuổi xông nhà 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần - Thân - Tỵ - Hợi) và phạm Tương hình (Dần - Tỵ - Thân chống nhau), hung. Nên Cát - hung trung hòa với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Tuổi xông nhà 1976 (Bính Thìn - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

6. Tuổi xông nhà 1992 (Nhâm Thân - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần - Thân - Tỵ - Hợi) và phạm Tương hình (Dần - Tỵ - Thân chống nhau), hung. Nên Cát - hung trung hòa với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

7. Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu - mệnh Hỏa)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Hỏa khắc Kim => Không tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Tuổi xông nhà 1969 (Kỷ Dậu - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dậu phạm Tứ Hành Xung (Tý - Ngọ - Mão - Dậu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Không tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Phân tích tương tự đối với các tuổi Tý khác, ta có:

B. Xem tuổi xông đất năm 2020 cho tuổi Kỷ Tỵ

Tuổi Kỷ Tỵ là những gia chủ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ thuộc ngũ hành Đại Lâm Mộc. Chọn tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Kỷ Tỵ như sau:

 • Kỷ Sửu 1949 (Tốt)
 • Giáp Thìn 1964 (Tốt)
 • Đinh Dậu 1957 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Mậu Tý 1948 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Đinh Sửu 1997 (Khá)

C. Xem tuổi xông đất năm 2020 cho tuổi Đinh Tỵ

Tuổi Đinh Tỵ là những gia chủ sinh năm 1977 . Tuổi Đinh Tỵ thuộc ngũ hành Sa Trung Thổ. Tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Đinh Tỵ như sau:

 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Kỷ Sửu 1949 (Tốt),
 • Nhâm Thân 1992 (Tốt)
 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Đinh Dậu 1957 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)

D. Xem tuổi xông đất năm 2020 cho tuổi Ất Tỵ

Tuổi Ất Tỵ là những gia chủ sinh năm 1965 , những người tuổi Ất Tỵ thuộc bản mệnh Hỏa, ngũ hành Phú Đăng Hỏa. Do đó, chọn tuori xông nhà năm 2020 cho tuổi Ất Tỵ như sau:

 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Tân Sửu 1961 (Khá)
 • Mậu Thân 1968 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Đinh Dậu 1957 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)

E. Xem tuổi xông đất năm 2020 cho tuổi Quý Tỵ

Tuổi Quý Tỵ là những gia chủ sinh năm 1953 có ngũ hành Trường Lưu Thủy. Cho nên, chọn tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Quý Tỵ như dưới đây:

 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Qúy Dậu 1993 (Khá)

Hy vọng với “xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tỵ” trên đây sẽ giúp cho bạn hiểu thêm về cách chọn tuổi xông nhà cho tuổi Tỵ mang lại may mắn. Tongkhoson.com chúc bạn và gia đình một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

Quý khách còn bất cứ khó khăn và thắc mắc nào cần hỗ trợ về phong thủy, kỹ thuật thi công sơn hay mua sơn. Hãy liên hệ trực tiếp với Tongkhoson.com để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

tongkhoson.com: 0962.855.339

Bình luận bài viết: Xem tuổi xông đất năm Canh Tý 2020 cho tuổi Tỵ
Thương hiệu uy tín Thương hiệu uy tín
cam kết chất lượngCam kết chất lượng
vận chuyển toàn quốcVận chuyển toàn quốc