Kim tuyết 7 màu, bột nhũ, kim tuyến giả đá, kim tuyến xây dựng