Băng dính che chắn sơn, Băng dính phủ đồ chống rơi rớt sơn lên nền nhà