Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Phong thủy màu sắc

 / 

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thìn

Chọn tuổi xông đất đầu năm là một nét đẹp văn hóa có từ lâu đời có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một người xông nhà hợp tuổi, tốt bụng và tài giỏi sẽ đem đến những điều tốt đẹp, an lành đến với gia đình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xem tuổi xông nhà năm 2020 mang lại may mắn, tài lộc. Hãy cùng tongkhoson.com tìm hiểu về cách xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thìn dưới nội dung sau đây nhé.

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thìn

Thông tin về tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những gia chủ sinh năm: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000.

Tuổi Thìn bao gồm các tuổi:

 • Canh Thìn: sinh năm 2000
 • Mậu Thìn: sinh năm 1988
 • Bính Thìn: sinh năm 1976
 • Giáp Thìn: sinh năm 1964
 • Nhâm Thìn: sinh năm 1952

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thìn

Do có nhiều loại tuổi Thìn khác nhau cho nên việc xem tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Thìn cũng không giống nhau đối với từng loại tuổi Thìn. Chi tiết như sau:

A. Xem tuổi xông nhà năm Canh tý 2020 cho tuổi Canh Thìn (2000)

Tuổi Canh Thìn là những gia chủ sinh năm 2000, có ngũ hành thuộc Bạch Lạp Kim. Tuổi xông nhà năm 2020 phù hợp nhất với tuổi Canh Thìn theo thứ tự sau:

1. Tuổi xông nhà 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

2. Tuổi xông nhà 1992 (Nhâm Thân - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

3. Tuổi xông nhà 1960 (Canh Tý - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Tuổi xông nhà 1985 (Ất Sửu - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của gia chủ. => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu phạm Tứ Hành Xung (Thìn - Tuất - Sửu - Mùi) với địa chi Thìn của gia chủ. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Tuổi xông nhà 1940 (Canh Thìn - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn phạm Tương hình (Thìn chống Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Phân tích tương tự, ta có tuổi xông nhà năm 2020 tốt nhất cho các tuổi Thìn như sau:

B. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Mậu Thìn (1988)

Gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, thuộc ngũ hành Đại Lâm Mộc. Ta có tuổi xông nhà đầu năm tốt cho tuổi Mậu Thìn bao gồm:

 • Bính Thân 1956 (Tốt)
 • Mậu Tý 1948 (Tốt)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Đinh Dậu 1957 (Khá)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Bính Dần 1986 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)

C. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Thìn (1976)

Người Bính Thìn sinh vào năm 1976, thuộc ngũ hành Sa Trung Thổ. Tuổi xông nhà phù hợp với tuổi Bính Thìn năm 2020 bao gồm:

 • Bính Thân 1956 (Tốt)
 • Nhâm Thân 1992 (Tốt)
 • Mậu Tý 1948 (Tốt)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)

D. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Giáp Thìn (1964)

Người tuổi Giáp Thìn sinh vào năm 1964, thuộc ngũ hành Phú Đăng Hoả. Tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Giáp Thìn như sau:

 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Mậu Thân 1968 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Canh Tý 1960 (Khá)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Mậu Tý 1948 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Kỷ Dậu 1969 (Khá)
 • Canh Thân 1980 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)

E. Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Nhâm Thìn (1952)

Người tuổi Nhâm Thìn có năm sinh vào những năm 1952, thuộc ngũ hành Trường Lưu Thuỷ. Tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Nhâm Thìn bao gồm:

 • Nhâm Thân 1992 (Tốt)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Giáp Tý 1984 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Nhâm Dần 1962 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Canh Thân 1980 (Khá)
 • Ất Mùi 1955 (Khá)

Hy vọng với “xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Thìn” trên đây sẽ giúp bạn đọc, nhất là các gia chủ tuổi Thìn hiểu rõ về cách xem tuổi xông nhà năm 2020. Chúc bạn và gia đình một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

>>> Có thể bạn quan tâm Năm 2020 tuổi Thìn nên sơn nhà màu gì?

Bạn còn bất cứ thắc mắc hay khó khăn về kiến thức phong thủy, chọn màu sơn nhà hay phối màu. Hãy liên hệ với tongkhoson.com để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất.

tongkhoson.com: 02438626655

Tư vấn ZALO

zalo chat Hà:    0869651845

zalo chat Hảo:  0869659331

zalo chat Dung: 0869659321

zalo chat Ngà:    0964215696

Showroom Thanh Hóa

zalo chat Thủy:0931522533

BẠN ĐANG QUAN TÂM TỚI ĐIỀU GÌ ?

thông tin hữu ích

Phân biệt sơn thật,giả Hướng dẫn pha sơn Qui trình thi công Dịch vụ thi công sơn Cách tính lượng sơn Phối màu sơn nhà

BTN báo giá mới nhất

 

 

 

Thương hiệu uy tín Thương hiệu uy tín
cam kết chất lượngCam kết chất lượng
vận chuyển toàn quốcVận chuyển toàn quốc