Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Ngọ


Trang chủ / 

Góc tư vấn

 / 

Phong thủy màu sắc

 

Đối với người Việt Nam thì tục lệ xem tuổi xông nhà đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một người xông nhà hợp tuổi sẽ giúp thu hút những năng lượng tích cực, mang đến tiền tài, sự nghiệp, sự yên ấm trong gia đình.

Dưới nội dung sau đây, hãy cùn tongkhoson.com tìm hiểu về cách xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Ngọ bạn nhé.

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Ngọ

Thông tin về tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những gia chủ sinh năm: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Tuổi Ngọ bao gồm các tuổi:

 • Giáp Ngọ: sinh năm 1954
 • Bính Ngọ: sinh năm 1966
 • Mậu Ngọ: sinh năm 1978
 • Canh Ngọ: sinh năm 1990
 • Nhâm Ngọ: sinh năm 2002

Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Ngọ

Có nhiều loại tuổi Ngọ, nên việc chọn tuổi xông nhà năm Canh tý 2020 cũng sẽ không giống nhau đối với từng tuổi Ngọ. Chi tiết như sau:

A. Tuổi xông nhà năm Canh tý 2020 cho tuổi Giáp Ngọ (1954)

Gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh vào năm 1954 âm lịch, thuộc ngũ hành Sa Trung Kim – Vàng trong cát. Do đó, tuổi xông nhà đầu năm 2020 cho tuổi Giáp Ngọ bao gồm:

1. Tuổi xông nhà 1962 (Nhâm Dần - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

2. Tuổi xông nhà 1955 (Ất Mùi - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Không tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

3. Tuổi xông nhà 1992 (Nhâm Thân - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Ngọ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Tuổi xông nhà 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Tuổi xông nhà 1940 (Canh Thìn - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Ngọ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

6. Tuổi xông nhà 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Ngọ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Tuổi xông nhà 1970 (Canh Tuất - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Giáp của gia chủ. => Không tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Tuổi xông nhà 1976 (Bính Thìn - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Ngọ của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Tuổi xông nhà 1985 (Ất Sửu - mệnh Kim)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của gia chủ vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Không tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Rất tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Tuổi xông nhà 1991 (Tân Mùi - mệnh Thổ)

 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
 • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ. => Chấp nhận được
 • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Chấp nhận được
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt
 • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Không tốt

>>> Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Phân tích tương tự đối với các tuổi Ngọ khác, ta có:

B. Tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Bính Ngọ (1966)

Tuổi Bính Ngọ là những gia chủ sinh năm 1966 âm lịch, thuộc ngũ hành Thiên Hà Thủy - nước trên trời. Do vậy, tuổi xông nhà năm 2020 tốt cho tuổi Bính Ngọ bao gồm:

 • Ất Mùi 1955 (Tốt)
 • Nhâm Dần 1962 (Khá)
 • Tân Tỵ 1941 (Khá)
 • Canh Thìn 1940 (Khá)
 • Canh Tuất 1970 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Khá)
 • Ất Sửu 1985 (Khá)
 • Nhâm Thân 1992 (Khá)
 • Giáp Tuất 1994 (Khá)

C. Tuổi xông nhà năm Canh tý 2020 cho tuổi Mậu Ngọ (1978)

Tuổi Mậu Ngọ là những người sinh vào năm 1978 âm lịch, thuộc ngũ hành Thiên Thượng Hỏa – lửa trên trời. Chọn tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ gồm:

 • Giáp Tuất 1994 (Khá)
 • Mậu Thân 1968 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Bính Tuất 1946 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Bính Thìn 1976 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)
 • Bính Dần 1986 (Khá)
 • Tân Mùi 1991 (Khá)

D. Tuổi xông nhà năm Canh tý 2020 cho tuổi Canh Ngọ (1990)

Tuổi Canh Ngọ là những người sinh năm 1990 âm lịch và thuộc ngũ hành Lộ Bàng Thổ - đất đường đi. Do đó, chọn tuổi xông nhà cho tuổi Canh Ngọ năm 2020 bao gồm:

 • Giáp Tuất 1994 (Tốt)
 • Ất Mùi 1955 (Tốt)
 • Nhâm Dần 1962 (Tốt)
 • Canh Thìn 1940 (Tốt)
 • Ất Tỵ 1965 (Tốt)
 • Canh Tuất 1970 (Tốt)
 • Ất Sửu 1985 (Tốt)
 • Nhâm Thân 1992 (Tốt)
 • Ất Hợi 1995 (Tốt)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)

E. Tuổi xông nhà năm Canh tý 2002 cho tuổi Nhâm Ngọ (2002)

Tuổi Nhâm Ngọ là những gia chủ sinh năm 2002 âm lịch, thuộc ngũ hành Dương Liễu Mộc – Gỗ cây dương liễu. Chọn tuổi xông nhà năm 2020 cho tuổi Nhâm Ngọ bao gồm:

 • Giáp Tuất 1994 (Tốt)
 • Giáp Thìn 1964 (Khá)
 • Ất Tỵ 1965 (Khá)
 • Kỷ Mùi 1979 (Khá)
 • Ất Hợi 1995 (Khá)
 • Kỷ Sửu 1949 (Khá)
 • Bính Thân 1956 (Khá)
 • Bính Dần 1986 (Khá)
 • Đinh Dậu 1957 (Khá)
 • Nhâm Dần 1962 (Trung bình)

Trên đây là “Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Ngọ” do tongkhoson.com chia sẻ. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tuổi xông nhà năm 2020 tốt nhất cho tuổi Ngọ mang lại nhiều tài lộc. Tongkhoson.com chúc bạn một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG.

>>> Có thể bạn quan tâm Năm 2020 tuổi Ngọ nên chọn sơn màu gì?

Quý khách còn bất cứ khó khăn hay thắc mắc nào cần  giải đáp. Hãy liên hệ với tongkhoson.com để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

tongkhoson.com: 02438626655

Bình luận bài viết: Xem tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020 cho tuổi Ngọ
Thương hiệu uy tín Thương hiệu uy tín
cam kết chất lượngCam kết chất lượng
vận chuyển toàn quốcVận chuyển toàn quốc