Mua hàng và thanh toán

Thanh toán tiền mua sơn

Thanh toán tiền mua sơn

Khi mua sơn quý khách hàng sẽ thanh toán theo cơ chế và hình thức được quy định của Công ty TNHH Tổng Kho Sơn

Chi tiết