Đổi trả hàng và Bảo hành

Chính sách bảo hành và đổi trả sơn

Chính sách bảo hành và đổi trả sơn

Quy định bảo hành, đổi trả hàng: Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng khi đến mua sơn tại Công ty TNHH Tổng Kho Sơn chúng tôi hoặc mua hàng thông qua Website:tongkhoson.com. Với quy đinh về cơ chế bảo hành, đổi trả hàng và hoàn tiền như sau :

Chi tiết