Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Website tongkhoson.com với mục đích đưa sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Thuật ngữ bạn được sử dụng dưới đây được thay thế cho khách hàng là cá nhân hay các tổ chức khi truy cập và sử dụng dịch vụ của website tongkhoson.com Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Website tongkhoson.com có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới. Website tongkhoson.com với mục đích đưa sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng.
Chi tiết